Kim Sharma

Jyoti Singh Her Film Yadvi, a biopic on Princess Yadhuvansh Kumari of Patiala

Prachi Tehlan

Natasha Suri

Tanvi Thakkar

Nutan Rai